window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-WJ5S5GXMME');

Je woning verhuren?

fa771b9ae7160510cc27fba4640ed40f.png

Ook is Nieuwdorp Makelaardij thuis in het verhuren van woningen. Door werk in het buitenland, samenwonen of leegstand kan het interessant zijn tot verhuur over te gaan. Dit kan zowel betrekking hebben op tijdelijke als langdurige verhuur.

Onze dienstverlening bestaat in hoofdlijnen uit het professioneel onder de aandacht brengen van uw/jouw woning, het rondleiden van potentiele huurders, het opstellen van het huurcontract en het verrichten van de eindinspectie.

Overweeg(t) u/jij verhuur van uw/jouw woning? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.